מבצע קופונים ומשלוח חינם

לנוחיותכם - טקטס קופון להעתקה קלה

קופון 6 אחוז - Stair6

תנאי מבצעי קופונים:

1. עורכת הפעילות אתר הדב The Bear שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת (לרבות שינוי תנאי המבצע, תקופת המבצע ו/או להפסיקו), לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר.

2. הקופון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד.

3. התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בין המשתתפים לבין עורכת הפעילות, ומובהר בזאת, כי עצם ההשתתפות בפעילות מהווה ומבטאת הסכמה מלאה של המשתתפים לכל תנאי התקנון. לכן, אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, אינך רשאי להשתתף בפעילות.

4. אין כפל מבצעים והטבות.

5. אתר הדב The Bear שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי ואת תקופת המבצע ו/או להפסיקו ו/או לבטלו ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.